EU ställer hela Europa inför avgörande problem

EU kämpar för byråkraternas, bankernas och globalisternas Europa. EU har aldrig stått på arbetarnas sida och kommer aldrig att göra det.

Sverige har lovat gå med i Euron

Sverige har förbundit sig att gå med i valutaunionen. Det gjorde vi redan 1995 när vi skrev under Maastrichtfördraget, där vi lovar att införa Euron.