EU ställer hela Europa inför avgörande problem

Merparten av svenska lagar beslutas idag av utländska politiker i Bryssel.

 

Jeff - Allt färre beslut fattas idag av svenska politiker

EU-samarbetet utgör i dagsläget ett påtagligt hot mot friheten och gemenskapen i Europa.

Istället för att verka för demokrati flyttas makten från befolkningarna till byråkrater, lobbyister och politiker, vilka inte är folkvalda och som dessutom är befriade från allt ansvarsutkrävande.

 

 

EU vill reducera det europeiska till att bli liktydigt med den egna ambitionen att centralisera Europa under en gemensam administration.

 

I EU förslavas nationerna till lydstater under det maktcentrum man vill etablera i Bryssel. Men Europa har aldrig varit en stat och ska heller aldrig bli det.

 

I EU:s förenklade “one size fits all”-tänk finns ingen plats för de europeiska ländernas olikheter. EU har tvingat på Europa en tvångströja där folken fråntas sitt självbestämmande och därmed sin integritet.

Det allt mer långtgående och påtvingade samarbetet har byggt in betydande spänningar mellan Europas olika länder. Dagligen ser vi exempel på hur Europas länder är alldeles för olika både politiskt och ekonomiskt för att kunna inlemmas i en och samma administration.

Det räcker med att titta på EU´s gemensamma asylpolitik och försöken att tvinga länder att ta emot migranter, för att inse vilka milsvida politiska skillnader som finns bland de europeiska länderna.

 

 

Byggs verkligen ett sammanhållet Europa genom att EU hotar länder som Ungern och Polen med böter eller andra sanktioner?

 

 

Det är en självklarhet att Sverige ska samarbeta med andra europeiska länder. Och många av våra problem är mycket riktigt sådana som vi inte ensamma kan hantera. Men det finns ingen logik i att en överstatlig politisk union skulle vara lösningen på detta.

 

Internationell kriminalitet nämns ofta som en anledning varför EU behövs. Men multilateralt polisiärt samarbete kan vi åstadkomma tillsammans med andra länder i vilket fall som helst, och det arbetet fanns även före 1995.

 

EU har idag direkt möjlighet att införa nya lagar utan att de godkänts i riksdagen.

EU-förordningar blir lag i alla medlemsländer så fort EU godkänt förordningen. Den implementeras alltså inte ens i svensk lagstiftning.

EU-direktiv är precis som förordningar tvingande, men ska formellt införas i nationell lagstiftning. Om det inte görs dras Sverige inför domstol och får betala dyra böter.

 

Sveriges riksdag kan aldrig stoppa en EU-lag, oavsett hur impopulär lagen skulle vara.

 

Enligt principen om EU-rättens företräde står alltid en EU-lag över en svensk lag.

 

EU´s rättssystem fungerar på ett sätt, som är helt främmande för oss i Sverige. EU-domstolen har i praktiken mandat att fatta nya lagar, så länge som de innebär att EU´s makt ökar.

 

EU är en fundamentalt odemokratisk organisation.

 

Någon offentlighetsprincip enligt svensk modell finns inte.

Den enda direktvalda församlingen, Europaparlamentet, har i praktiken minimalt inflytande.

Kommissionen, ministerrådet och toppmötet är betydligt mäktigare EU-institutioner. Men i de institutionerna finns inte en enda folkvald företrädare.

Toppmötets permanenta ordförande, av vissa kallad EU´s president, är för de flesta européer fullständigt anonym och kan inte röstas bort.

 

Pga EU-medlemskapet saknar Sverige idag i praktiken en egen utrikespolitik.

 

Ett av EU´s viktigaste områden är den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken (Gusp). Det leds av EU´s motsvarighet till utrikesminister.

 

Vår utrikespolitiska talan förs av EU och vårt inflytande är nära noll. Sverige låter nu de stora länderna i EU formulera vår utrikespolitik, vilket innebär att vi tar ställning i utrikespolitiska frågor som vi inte har att göra med eller som vi skulle behöva föra en egen talan i. Svensk utrikespolitik måste syfta till att tjäna svenska intressen.

 

Sverige har skrivit under på att vi ska införa Euron senast 2025.

 

Som svensk betalar du mer i EU-avgift än något annat medlemslands medborgare.

 

EU´s fria rörlighet är en katastrof.

 

EU´s fria rörlighet har i praktiken inneburit fri rörlighet för kriminella. Vi vet inte vilka som befinner sig i vårt land. Sveriges gränser är nedmonterade och det är fritt fram för vem som helst att ta sig hit. Den så kallade tremånadersregeln efterlevs överhuvudtaget inte.

Det hitresta tiggeriet med tillhörande kriminalitet och sanitära olägenheter är även det ett resultat av EU´s fria rörlighet.

Det är dessutom i stort sett omöjligt att utvisa kriminella om de kommer från ett annat EU-land.

Så länge vi är kvar i EU är det omöjligt att säkra våra gränser.

 

EU vill ta in Turkiet som medlem

 

Sedan 1987 har förhandlingar pågått mellan EU och Turkiet om ett framtida unionsmedlemskap, och sedan 1999 ses Turkiet som en fullvärdig kandidat.

Om Turkiet skulle bli medlem skulle det bli EU´s näst största medlemsland och få ansenligt inflytande över den politik som drivs inom unionen.

Turkiet  skulle då bli det första muslimska och utomeuropeiska landet att ingå i unionen.

Med EU´s fria rörlighet skulle över 80 miljoner turkar – samt alla som lyckas ta sig in i Turkiet från Mellanöstern – fritt kunna röra sig över Europa.

Dessutom skulle Turkiet, genom EU´s gemensamma utrikes- och försvarspolitik, riskerar att dra in Sverige i konflikter med Turkiets grannländer, bland annat Irak, Syrien och Iran.

 

EU hotar det fria internet

 

Sedan EU gav sig in på att reglera internet har det fria nätet mer och mer försvunnit.

 

EU-byråkraterna har gång på gång visat att de inte förstår vikten av integritet eller klarar av att skydda den när starka affärsintressen pressar på för nya censurlagar.

 

Den hårt kritiserade IPRED-lagen var den första vitt uppmärksammade censurlagen som Bryssel tvingade på oss. Den ger multinationella storföretag rätten att själva skipa “rättvisa” genom att utpressa privatpersoner – helt utan krav på rättssäkerhet.

Den innebär att internetföretagen tvingas lagra och lämna ut känslig information om våra nätvanor till globala storföretag.

 

Nu vill EU gå längre och genomdriva ytterligare inskränkningar på nätet.

De föreslagna artiklarna 11 och 13 – vilket allt pekar på går igenom – skulle i princip omöjliggöra för sidor som Wikipedia, och skulle orsaka enorma inskränkningar på sociala medier, nätmedia och sökmotorer. Resultatet kommer att bli ett övervakat och censurerat internet.

 

EU har genom hela sin historia visat prov på att man inte respekterar nationella folkomröstningar som går emot unionens agenda.

 

Varje gång ett land röstat nej, har landet fått rösta igen tills resultatet blivit det som EU krävt.

Det har hänt i  Danmark 1992, Irland 2001 och återigen i Irland 2008. EU accepterar aldrig någonsin ett nej, vilket visat sig när man ignorerade resultaten i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna 2005, där folken röstade mot införandet av en EU-konstitution, men ändå blev påtvingade den.

 

EU förbjuder oss idag att premiera svenska arbetare och företagare före utländska.

 

Sverige får till exempel inte besluta att gynna svenska företag i offentlig upphandling eller att skydda svenska arbetare från utländsk låglönekonkurrens som bidrar till lönedumpning.

 

Alltför mycket makt koncentreras nu på ett och samma ställe.

 

När de som kontrollerar denna makt dessutom inte är folkvalda, är vägen öppen för expansion: ännu mer makt och pengar begärs för att förverkliga utopin om ett Europas förenta stater och legitimera sina egna positioner.

 

Det är precis den utveckling som har skett ända sedan EU etablerades. Ett EU där européerna saknar insyn, och där besluten tvingas på länderna utan respekt för demokratin, har nu skapat ett Europa som är mer splittrat än på mycket länge. Federalister i EU och deras anhängare i de nationella parlamenten är ansvariga för situationen.

 

Makten förskjuts effektivt från de folkvalda parlamenten till makthavare som befolkningarna inte har något mandat att byta ut eller ens ställa till svars för deras handlingar. Istället ser lobbyister sin stora chans att påverka lagstiftningen.

 

Därför är Bryssel idag den lobbyisttätaste staden i världen, till och med före Washington DC. Bryssel uppfyller två kriterier som gör det till en perfekt plats för lobbyister att verka i.

Dels handlar det om beslut med enorm magnitud, dels saknar medborgare kunskap och insyn i beslutsprocessen. Det innebär att processen enkelt riggas av lobbyister som tidigt vill påverka lagförslag för att gynna framför allt multinationella företag och storbanker, som är de som har arméer av lobbyistkårer till sitt förfogande.

Politikerna i EU uppvaktas ständigt av dessa lobbyister.

 

Lobbyisten George Soros´ stiftelse Open Society har granskat alla Europaparlamentariker och kommit fram till att en tredjedel av dessa “är bevisat eller sannolikt lojala till Open Society.”

 

Bryssel är vilda västern för lobbyister och storföretag för att påverka EU-företrädarna att göra lagar som gynnar dem.

I Bryssel uppskattas det finnas tio tusentals lobbyister. De representerar olika särintressen och storföretag – Europeiska såväl som internationella.

Det finns över 6 000 offentliga lobbyister med access till EU-parlamentet.

Men utöver det finns nästan 10 000 organisationer som frivilligt anmält sig till EU:s lobbyregister.

Med dessa inräknade tillkommer ytterligare 91 000 människor som är involverade i lobbyism inom EU.

 

När lobbyister utformar lagstiftningen i samråd med icke-folkvalda politiker är det uppenbart att det inte är folkens intressen som kommer främst.

 

Vad får vi tillbaka?

 

Knark- och vapensmugglingen underlättas, konsekvenserna ser vi dagligen med det eskalerande antalet skjutningar.

 

Lönedumpning och utländskt tiggeri har blivit vardag.

 

Terrorister rör sig idag med lätthet genom hela Europa.

 

Migrationskaoset i Sverige har möjliggjorts genom de nedmonterade gränser som EU innebär.

 

I år är det 25 år sedan Sverige röstade ja till EU.

 

Om planerna på en federal stat hade hade redovisats öppet, skulle svenskarna troligen ha röstat nej.

 

Sedan dess har maktförskjutningen till EU ökat kraftigt – betydligt mer än vad som godkändes vid tiden för folkomröstningen. Folket har aldrig fått säga vad man tycker. Det har skett utan någon debatt och utan någon folkomröstning, bakom ryggen på det svenska folket. Helt utan folklig förankring.

 

Lissabonfördraget ratificerades av politikerna utan folkomröstning 2009, vilket innebar att makt har flyttats från svenska riksdagen och kommuner till den icke-folkvalda EU-byråkratin.

 

För att dessutom befästa Sverige som EU-land valde politikerna att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen – även detta skedde utan någon debatt och utan folkomröstning.

Svenska folket har fortsatt föras bakom ljuset av politikerna. Sveket är monumentalt och har pågått sedan 1995.

 

Samtliga riksdagspartier har idag begravt utträdesfrågan och mediernas rapportering om EU är i stort sett obefintlig.

 

Detta innebär inte att utträdesfrågan är passé. Tvärtom är det viktigare än någonsin att vi bildar opinion i frågan och tar ställning för nationen mot unionen när hela etablissemanget gör det motsatta – begraver frågan och ställer sig på unionens sida i alla lägen.

Om vi kapitulerar, kommer pengarullningen och maktförskjutningen bara att fortsätta, och det i tystnad.

 

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har övergett swexit-frågan.

 

EU-motståndet i Sverige var länge tätt förknippat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men så är det inte längre.

 

Miljöpartiet lämnade sitt krav om EU-utträde 2009 och är idag uttalade EU-vänner.

 

Vänsterpartiet har tonat ned EU-frågan mer och mer i takt med att de nationalistiska partierna vuxit sig starka över hela Europa.

 

Jonas Sjöstedt har fördömt Brexit och talat om att “inte gå i rasisternas fotspår”, och valt att i övrigt inte diskutera Sveriges framtid i EU över huvud taget.

 

När en EU-medlem valde att lämna unionen, valde vänstern att lämna sin EU-kritik.

 

Vänstern har själva blivit en del av den globalism de tidigare var motståndare till och har neutraliserat sig själva.

 

SD har gått med i en EU-vänlig grupp i EU, ECR, som arbetar för att reformera EU. SD kräver inte längre någon folkomröstning om EU.

 

Frågan om swexit är för viktig för att begravas.

Frågan måste komma upp överst på dagordningen. .

 

Utlysningen av en ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet skulle innebära en välkommen debatt om vad EU inneburit för Sverige.

 

Ett utträde ur EU kommer att innebära en efterlängtad nystart för Sverige som inte längre behöver bära unionens tvångströja.

Våra samarbeten med andra länder utgår från Sveriges och de andra ländernas egna unika politiska och ekonomiska förutsättningar. Allt samarbete skulle vara mellanstatligt.

Internationellt öppnas helt nya möjligheter för Sverige att utveckla bilaterala relationer och samarbeten med länder över hela världen.

Innan Sverige blev en del av EU var Sverige ett fungerande exportland.

 

Vår export kommer naturligtvis att fortsätta även efter att vi lämnat EU. Vi kommer kunna sluta egna bilaterala handelsavtal med EU och andra länder.

 

Så länge vi är med i EU måste vi kompromissa med alla EU-medlemsländer och vi saknar i praktiken möjlighet att forma en handelspolitik utefter svenska intressen.

 

Hårdast drabbas svenska arbetare som utsätts för en politik som utsätter dem för orimlig lönedumpningskonkurrens från låglöneländer i Östeuropa, vars arbetskraft nu har fri tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

 

Vår exportindustri kommer naturligtvis att stå sig stark – troligen ännu starkare – utanför EU.

 

Efterfrågan på svenskt stål, svensk skog, svensk teknologi och andra viktiga varor och tjänster kommer att förbli hög oavsett om Sverige är med i EU eller inte.

 

Att Sverige skulle isoleras vid ett EU-utträde är inget annat än skrämselpropaganda.

 

Vem ska bestämma i Sverige?

För ett litet land som Sverige finns bara ett sätt att ta tillbaka makten – och det är att lämna EU.

 

Svenska lagar ska stiftas i riksdagen, inte i främmande lands parlament.

 

Det svenska folket skulle återigen kunna ställa sina politiker till svars och avsätta dem när förtroende inte längre finns. Kvaliteten och legitimiteten i besluten ökar när de fattas på rätt nivå.

 

Sverige behöver ingen överförmyndare som fattar beslut åt oss. Vi är kapabla att hantera vår egen självständighet, precis som generationer svenskar gjort före oss.

 

EU kämpar för byråkraternas, bankernas och globalisternas Europa. EU har aldrig stått på arbetarnas sida och kommer aldrig att göra det.

 

Det vore naivt att tro att EU kan reformeras inifrån. Nationalstaterna är en förutsättning för folkstyre – överstatlighet leder alltid till motsatsen. Utträde ur EU är en förutsättning för att kunna återerövra självständigheten.

 

Vi måste lämna EU och istället utveckla ett starkt nordiskt samarbete. EU förhindrar, ja till och med motarbetar, nordiskt samarbete på högre nivå. Först då vi lämnar EU kan vi återställa och vidareutveckla det nordiska samarbetet.

 

 

Dags att ta tillbaka makten!

Sverige ut ur EU – EU ut ur Sverige!

Det är hög tid för swexit!

 

Alternativ för Sverige är din röst för ett suveränt Sverige.

 

Beställ hem valsedlar och rösta in Alternativ för Sverige i Eu-parlamentet 26 maj!

 

Topp-kandidater är Gustav Kasselstrand och Mikael Jansson. Idag finns inte en enda EU-parlamentariker, som företräder alla oss, som vill att Sverige ska lämna EU. Det måste vi åtgärda! Från Bryssel kan Kasselstrand och Jansson skapa opinion för swexit, liksom Nigel Farage gjorde för britternas räkning för ett brexit. Han lyckades. Vi kan konstatera att Kasselstrand och Jansson har bättre chans att lyckas inifrån Bryssel än ifrån Sverige. De bör få chansen att företräda alla oss miljoner svenskar, som har insett att EU inte gynnar Sverige.

 

Här beställer du valsedlarna (de är gratis).

 

Alternativ för Sverige turnerar just nu land och rike runt med sin Frihetsturné.

 

Nu på måndag (15 april) hittar du AfS i Mora, i korsningen Köpmannagatan / Kyrkogatan, kl 12.

 

Hög energi och sunt förnuft utlovas vid varje torgmöte.

De har även öppet hus, där man kan ställa frågor till företrädarna.

Gustav Kasselstrand medverkar varje gång. Så ta chansen och ställ alla dina frågor till honom eller till någon av de andra företrädarna. Tveka inte utan ta tillfället i akt när de kommer till en stad nära dig!

Kolla upp när de kommer till din stad här!

 

 

Vill du hjälpa Alternativ för Sverige att lägga ut valsedlar i vallokalerna? Bli aktivist!

Anmäl dig som aktivist här!

 

 

En EU-valkampanj kostar så klart massor av pengar. Riksdagspartierna får ju våra skattepengar för att bekosta sina valkampanjer. AfS får inte en krona i statligt bidrag.

Vill du hjälpa dem, genom att donera?

Donera via denna länk!

Lyssna på en intervju med Gustav Kasselstrand angående EU-valet och behovet av swexit.

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s